Asya - Asia Wierzbicka - założycielka i menadżerka zespołu

Haifa - Anna Issakiewicz

Maysun - Patrycja Grochal

Aysun - Iza Petrus

Inaya - Magda Kowalska

Sadiyah - Patrycja Gierałtowska

Farida – Sabina Wychowaniec

Baysan – Beata Przybylska

©2007 asYa. Wszelkie prawa zastrzeżone | powered by Magic